Sarah Banks, Manuel Ferrara – Black Anal Love (HardX/2017/SD)